بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن جوجه اردک زشت و من

   انیمیشن جوجه اردک زشت و من

   The Ugly Duckling and Me

   5.4 /10
   کارگردان: مایکل هنگر - کارستن کیلریچ
   محصول دانمارک - 2006 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • این نسخه مدرن فری تیل (داستان) هانس کریستن اندرسون Hans Christian Andersen، جالب و جذاب است. راتسو Ratso موشی زیرک و در عین حال معمولی است که تاترها و نمایش هایش فقط به درد گذران زندگی می خورند. تا اینکه تخم مرغی پیدا می کند که...

    • این نسخه مدرن فری تیل (داستان) Hans Christian Andersen، جالب و جذاب است. Ratso موشی زیرک و در عین حال معمولی است که تاترها و نمایش هایش فقط به درد گذران زندگی می خورند. تا اینکه تخم مرغی پیدا می کند که ...

    • این نسخه مدرن فری تیل (داستان) هانس کریستن اندرسون Hans Christian Andersen، جالب و جذاب است. راتسو Ratso موشی زیرک و در عین حال معمولی است که تاترها و نمایش هایش فقط به درد گذران زندگی می خورند. تا اینکه تخم مرغی پیدا می کند که...

    • این نسخه مدرن فری تیل (داستان) هانس کریستن اندرسون Hans Christian Andersen، جالب و جذاب است. راتسو Ratso موشی زیرک و در عین حال معمولی است که تئاترها و نمایش هایش فقط به درد گذران زندگی می خورند. تا اینکه تخم مرغی پیدا می کند که ...

    • این نسخه مدرن فری تیل (داستان) هانس کریستن اندرسون Hans Christian Andersen، جالب و جذاب است. راتسو Ratso موشی زیرک و در عین حال معمولی است که تاترها و نمایش هایش فقط به درد گذران زندگی می خورند. تا اینکه تخم مرغی پیدا می کند که...

    • این نسخه مدرن فری تیل (داستان) هانس کریستن اندرسون Hans Christian Andersen، جالب و جذاب است. راتسو Ratso موشی زیرک و در عین حال معمولی است که تاترها و نمایش هایش فقط به درد گذران زندگی می خورند. تا اینکه تخم مرغی پیدا می کند ...

    • این نسخه مدرن فری تیل (داستان) Hans Christian Andersen، جالب و جذاب است. Ratso موشی زیرک و در عین حال معمولی است که تئاترها و نمایش هایش فقط به درد گذران زندگی می خورند. تا اینکه تخم مرغی پیدا می کند که...

   سایر عوامل انیمیشن جوجه اردک زشت و من

   دیدگاه‌های انیمیشن جوجه اردک زشت و من