بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن دایناسورهای یابا دابا - فصل ۱ قسمت ۱۲

   انیمیشن دایناسورهای یابا دابا - فصل ۱ قسمت ۱۲

   Yabba-Dabba Dinosaurs! E12

   94% (53)
   کارگردان: مارک مرک
   10 دقیقه - محصول آمریکا - 2020 - دوبله شده - بدون زیرنویس - کیفیت HD

    • فصل ۱ قسمت ۱
     %91.4
     %91.4 (140)

     این انیمیشن درباره ماجراجویی های دو کودک از خانواده های فلینت استونز و رابلز به همراه حیوان خانگی شان به نام داینو است.

    • فصل ۱ قسمت ۲
     %88
     %88 (86)

     این انیمیشن درباره ماجراجویی های دو کودک از خانواده های فلینت استونز و رابلز به همراه حیوان خانگی شان به نام داینو است.

    • فصل ۱ قسمت ۳
     %93.4
     %93.4 (72)

     این انیمیشن درباره ماجراجویی های دو کودک از خانواده های فلینت استونز و رابلز به همراه حیوان خانگی شان به نام داینو است.

    • فصل ۱ قسمت ۴
     %90.6
     %90.6 (76)

     این انیمیشن درباره ماجراجویی های دو کودک از خانواده های فلینت استونز و رابلز به همراه حیوان خانگی شان به نام داینو است.

    • فصل ۱ قسمت ۵
     %89
     %89 (29)

     این انیمیشن درباره ماجراجویی های دو کودک از خانواده های فلینت استونز و رابلز به همراه حیوان خانگی شان به نام داینو است.

    • فصل ۱ قسمت ۶
     %92
     %92 (60)

     این انیمیشن درباره ماجراجویی های دو کودک از خانواده های فلینت استونز و رابلز به همراه حیوان خانگی شان به نام داینو است.

    • فصل ۱ قسمت ۷
     %94.4
     %94.4 (43)

     این انیمیشن درباره ماجراجویی های دو کودک از خانواده های فلینت استونز و رابلز به همراه حیوان خانگی شان به نام داینو است.

    • فصل ۱ قسمت ۸
     %97
     %97 (78)

     این انیمیشن درباره ماجراجویی های دو کودک از خانواده های فلینت استونز و رابلز به همراه حیوان خانگی شان به نام داینو است.

    • فصل ۱ قسمت ۹
     %96.8
     %96.8 (51)

     این انیمیشن درباره ماجراجویی های دو کودک از خانواده های فلینت استونز و رابلز به همراه حیوان خانگی شان به نام داینو است.

    • فصل ۱ قسمت ۱۰
     %93.6
     %93.6 (25)

     این انیمیشن درباره ماجراجویی های دو کودک از خانواده های فلینت استونز و رابلز به همراه حیوان خانگی شان به نام داینو است.

    • فصل ۱ قسمت ۱۱
     %95.6
     %95.6 (160)

     این انیمیشن درباره ماجراجویی های دو کودک از خانواده های فلینت استونز و رابلز به همراه حیوان خانگی شان به نام داینو است.

    • فصل ۱ قسمت ۱۲
     %94
     %94 (53)

     این انیمیشن درباره ماجراجویی های دو کودک از خانواده های فلینت استونز و رابلز به همراه حیوان خانگی شان به نام داینو است.

    • فصل ۱ قسمت ۱۳
     %93.2
     %93.2 (118)

     این انیمیشن درباره ماجراجویی های دو کودک از خانواده های فلینت استونز و رابلز به همراه حیوان خانگی شان به نام داینو است.

   سایر عوامل انیمیشن دایناسورهای یابا دابا - فصل ۱ قسمت ۱۲

   دیدگاه‌های انیمیشن دایناسورهای یابا دابا - فصل ۱ قسمت ۱۲